Meme kanseri durdurulabilir mi

Meme kanseri durdurulabilir mi

Dünyada yaygın bir hastalık olan meme kanseri, Batı ülkelerinde her 8 bayandan birinde görülürken, ülkemizde her 12 bayandan birinde görülüyor. Bayanların fobili düşü olan meme kanserine karşı erken teşhisin ehemmiyetine dikkat sürükleyen Beykoz Üniversitesi İş Yüksek Mektebi Müdürü Prof. Dr. Gülten Kaptan, faal hayatın meme kanseri tehlikesinden gözettiğini söyledi

Dünyada yaygın olarak görülen meme kanserinde erken teşhis hayati ehemmiyet taşıyor. Meme kanseri farkındalığı ayı olan 1-31 Ekim tarihleri arasında uzmanlar meme kanserine karşı alınması gereken ihtiyatları anlatarak, farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

Meme kanserine karşı korunmada bazı ihtiyatların alınmasının hayati ehemmiyet taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Kaptan, özellikle menopoz yarıyılında fazla kilo alımının bayanlarda risk yarattığının altını çizdi. Prof. Dr. Kaptan, şunları söyledi: “Fazla kilo, bel etrafında yağlanmanın çoğalmış olması, özellikle menopoz sonrasında bayanlarda tehlikeyi artırıyor. Menopozdaki hormonal başkalaşım ve fazla kilo-insülin ilişkisi bu tehlikenin çoğalmasında etken. Yaşa uygun spor, yürüyüş gibi etkinlikler formu gözetmede bırakılmaz olmalı. Bunu yapın. Faal hayat meme kanserine gözetir. Sigarasız yaşam tehlikeyi eksiltir”

Türkiye’de her 12 bayandan biri meme kanseri

Bayanlarda sıklıkla görülen kanser cinsleri arasında akciğer ve meme kanserinin olduğunu söyleyen Prof. Dr. Gülten, şu bilgileri verdi: “Dünya Sıhhat Teşkilatı bilgileri vefatların en ehemmiyetli sebebini 2030 seneyi haysiyeti ile kanser olarak ön görmektedir. Bu bilgilere göre kanser sebebi ile vefatlar 17 milyon ortamında olacak. Batı ülkelerinde meme kanserinin her 8 bayandan birinde görülüyor olması, gidişatın ciddiyetini gösteriyor. Bu kanser cinsi ülkemizde de 12 bayandan birinde görülüyor”

Erken teşhis yaşam kurtarır

Kanserin öbür hastalıklara göre hayatı tehdit etmesi sebebiyle daha elim idrak edildiğini dile getiren Prof. Dr. Gülten, kanserden korkulmaması gerektiğini ve erken teşhisin bu noktada yaşam kurtardığına dikkat çekti. Meme kanserine karşı birtakım ihtiyatların öğrenilmesi ve uygulanmasının, kanseri erken safhada tutmanın, rehabilitasyon edilebilirliği basitleştirdiğini vurgulayan Prof. Dr. Kaptan, “Önlemek fert açısından yaşamı basitleştirir; daha ucuz, daha basit, daha sızısızdır. Ferdin aile hayatını ve işini sürdürmesi güzergahından da ehemmiyet talep eder” söylemesinde bulundu.

Meme tetkikine 20 yaşından sonra başlamalı

Meme kanserinde ilgisizlik edilen bir öbür ehemmiyetli mevzunun da sıhhat taraması olduğunun altını çizen Prof. Dr. Gülten, Türk toplumunun sıhhat taraması yaptırmaktan sakındığına dikkat çekti. “Oysa bir şeyi önlemenin yolu hasta olmadan evvel korunabilmekten geçer” diyen Prof. Dr. Kaptan, “Bayanlar kendiliğindene meme tetkikine 20 yaşından sonra başlamalıdır. 40 yaş üzerindeki her kadının, her sene kumpaslı olarak mamografi sürükletmesi önerilmektedir. Beslenme ehemmiyetli, az kırmızı et, bol yeşil sebze, meyve. Güneş ışığından korunma ehemmiyetli. Emzirme de korunma da çok ehemmiyetli bir etmen. Emzirme salt olmalı” bilgisini verdi.

Meme kanserine karşı ayna kullanın

Meme kanserine karşı ayna kullanın

Dünyada ve Türkiye’de vasati her 8 bayandan biri, yaşamının bir yarıyılında meme kanseri ile tanışıyor. Meme kanseri bayan kanserlerinin %30’unu oluşturuyor. Her 11 dakikada bir, 1 bayana meme kanseri tanısı konuyor. Bu kanser cinsinin görülme oranı her sene %1 ile 2 oranını çoğalıyor. Tüm dünyada her sene yeni meme kanseri tanısı alan hasta rakamı ise 1 milyon. Erkekler, bu kanser cinsinde bayanlara göre oldukça kısmetli. Zira meme kanserinin cinsiyete göre dağılım oranı %99 bayan, %1 erkek. Buna bağlı olarak da bayan popülasyonun, erkeklere göre 146 kat daha fazla tehlike altında olduğu öğreniliyor.

Meme kanserinin, özellikle bayan cinsiyeti ilgilendirdiği bu sayılar, meme kanserinin banal ve çağdaş sebeplerine bağlı olarak değişebiliyor. Misalin; hareketli hayat, az yağlı beslenme ve içkinin hudutlandırıldığı bir hayatla tehlike eksilebiliyor. Banal başka bir deyişle değiştirilemeyen etkenlere sahip bireylerde ise kumpaslı tarama programları ile hastalığın erken aşamada tutulması sağlanabiliyor.

En büyük rehabilitasyon galibiyeti meme kanserinde

Memorial Antalya Onkoloji Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, kanserdeki en büyük büyümenin, meme kanserinin rehabilitasyonunda hakikatleştiği müjdesini vererek, “Meme kanserini pek çok kanser cinsine göre daha iyi tanıyoruz. Korunma ya da tehlikeyi eksiltme ve erken aşamada tutabilme yollarını öğreniyoruz. Erken aşamada tanı alan hadiselerde %100’e yakın oranda rehabilitasyon galibiyeti sağlıyoruz” dedi.

Meme farkındalığı için ilk adımı atın

1-31 Ekim “Meme Kanseri Farkındalık Ayı”nın ehemmiyetine dikkat sürükleyen Prof. Dr. Özdoğan, bir kadının öncelikle kendi memesinin farkında olmasının, meme kanserinde erken tanı ve galibiyetli bir rehabilitasyonun anahtarı olduğunu anlattı. “Her bayan, “altın değiş ve dikkatli bakış” ile kendini tanımalı, memesini her ay gözlemlemeli ve oluşabilecek rastgele bir farklılıkta hemen hekime müracaat etmelidir” diyen Prof. Dr. Özdoğan, “Bayanlara bu ekim ayı için çağrıda bulunuyoruz. Kendiliğindene meme tetkikini daha evvel yapmamış ya da bunun bir hekime müracaat etmemiş bayanlar, bu sene Ekim ayında kendileri için bir başlangıç yaparak meme hakimiyetlerini bir daha aksatmayacak biçimde hakikatleştirmeli. Meme kanseri, erken aşamada tutulduğunda hakimiyet altına alınarak, %100’e yakın oranda galibiyetli bir biçimde rehabilitasyon edilebilmektedir. Bu aslın göz arkasını edilmemesi gerekir” ihtarında bulundu.

Aynayı şuurlu kullanın

Her kadının hayatının bir parçası olan hatta çantadan yetersiz edilmeyen aynanın, kanserin tanısında çok ehemmiyetli bir yeri olduğu ve sıhhat emelli olarak da şuurlu bir biçimde kullanılması gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Özdoğan, “Ayna bir bayan için ehemmiyetli bir aksesuar. Ayna sadece estetik emelli değil aynı zamanda sıhhat emelli olarak da kullanılmalı. Her bayana ayda bir kere kendine süre ayırıp 5 dakika ayna karşısında kendini izlemesini ve meme farkındalığı kazanmasını öneriyoruz. Memesini tanıyan en farkında olan bayan, oluşabilecek en minik bir farklılığı çok kısa zamanda tutacak, lüzumlu temkini alacaktır. Başka Bir Deyişle kendi kendinin hekimi olan, kendi uzvunu iyi tanıyan bayan çok ehemmiyetli bir meseleyi bertaraf etmiş olur. Yapılması gereken, her ay kumpaslı olarak 5 dakika ayna karşısında meme simetrisi, görüntüsü, meme başı akıntısı ve meme tenindeki rastgele bir farklılığı fark edip harekete geçmektir” söylemesi yaptı.

Çağdaş ve banal tehlike etkenlerine dikkat

Meme kanserinin çağdaş ve banal sebepleri hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Özdoğan, değiştirilebilir ve değiştirilemeyen bu etmenleri şöyle anlattı:

Banal başka bir deyişle değiştirilemeyen etkenler;

Yaş: 50 yaş ve üzeri şahıslar. Yaş ilerledikçe meme kanseri tehlikeyi çoğalır.

Aile hikayesi: Ailesinde anne, teyze, kuzen, kız kardeş, anneannede kanser hikayesi bulunanlar.

Erken yaşta adet gören, geç yaşta menopoza girenler: Adetin başlama tarihinin geciktiği her sene meme kanseri tehlikesini %20 eksiltirken, menopoza girme zamanının geciktiği her sene ise meme kanseri tehlikesini %3 artırmaktadır.

Daha evvel meme ile alakalı bir hastalık geçirenler

Bir memesinde kanser hikayesi olanlar

Memeye daha evvel biyopsi yaptırmış olanlar

Çağdaş başka bir deyişle değiştirilebilir etkenler;

Geç doğum: Hiç doğum yapmamış ya da geç doğum yapmış olanlar.

Beslenme alışkanlıkları: Çok yağlı ve ağır besinlerle beslenenlerde tehlike %30 çoğalmaktadır.

İçki: Günde 3 bardak ve daha fazla içki alanlar

Kimyevilere maruziyet: Işınıma maruz kalanlar

Menopozu geciktirme: Östrojen hormonu kullananlar

Sedanter hayat: Hareketsiz yaşayanlar, egzersizden uzak duranlar. Haftada 3 gün kumpaslı egzersiz, gözeticidir.

Doğum hakimiyet hapı: Doğum hakimiyet hapını uzun süreli olarak kullananlar

Yukarıya sayılan etkenlerin eksiltilmesi, sıhhatli hayat tekliflerine uyulması hastalığın %30 – 35 oranında daha az görülmesini sağlayacaktır.

Hangi yaşta hangi tanı ve hakimiyet usulü

Meme kanserinden korunmak ya da erken tanı için en ehemmiyetli adımlardan biri olan meme farkındalığının her bayan için 20 yaşından itibaren geçerli olması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Özdoğan, yaşa göre tanı ve hakimiyet usullerini şöyle sıraladı:

– 20-39 yaş arası her ay memenin ayna karşısında izlenmesi ve 3 senede bir muayenehane tetkik,

– 40-49 yaş arası memenin ayna karşısında izlenmesi, her sene muayenehane tetkik ve 1-2 senede bir mamografi,

– 50 yaş üzerinde ise memenin her ay ayna karşısında izlenmesi, her sene muayenehane tetkik ve her sene mamografi sürükletmek.

Bayanlarda böbrek naklinde izsiz cerrahi uygulaması

Bayanlarda böbrek naklinde izsiz cerrahi uygulaması

Cerrahi tekniklerdeki ve teknolojideki büyümeler sayesinde uzuv nakli cerrahisi bayağı sarih operasyonlardan laparoskopik başka bir deyişle kapalı biçimde yapılan operasyonlara doğru ilerliyor. Doğum yapmış bayan vericilerde böbrek, vajinal yoldan çıkarılabiliyor. Bu sayede vericinin karın duvarında böbreğin çıkarılması için kesi yapılmasına lüzum kalmadığını belirten Genel Cerrahi Uzmanı Prof.Dr. İbrahim Berber, “Vajinal yoldan böbrek çıkarımlı donör nefrektomi operasyonu sayesinde vericiler operasyon sonrası daha az sızı sürüklüyor, sızı kesici gereksinimi daha az oluyor, daha seri ayağa kalkıyor” biçiminde konuştu.

Prof.Dr. İbrahim Berber, böbrek naklinde kullandıkları “vajinal çıkarımlı donör nefrektomi” usulü ile donörün iyileşme sürecinin süratlendiğini söyledi.

22 bin şahıs böbrek bekliyor

Türkiye’de son yarıyıl böbrek yetmezliği sebebiyle diyaliz rehabilitasyonu gören takribî 60 bin hastalandığını belirten Prof.Dr. Berber, “Bunların 22 bini kadavradan böbrek nakli için bekleme listesindedir. Kadavra uzuv bağışının beceriksiz olması sebebi ile ülkemizde böbrek nakillerinin çoğu canlı vericiden yapılıyor. Türkiye’de nakillerin yüzde 80’i canlı vericiden, yüzde 20’si kadavradan yapılırken; bu oran Avrupa ülkelerinde bütün tersidir” dedi.

Donörün iyileşme süreci kısalıyor

Kadavradan uzuv naklinin beceriksiz olduğu ülkemizde canlı donörden yapılan böbrek naklinin son yarıyıl böbrek yetmezliği hastalarına umut olduğunu ifade eden Prof.Dr. Berber,

“Yakınlarının iyiliği için hiçbir rahatsızlığı yokken bıçak altına uyuyan bu şahıslara uygulanan cerrahinin, minimal invaziv usullerle yapılmasına itina göstermeliyiz. Son zamanlarda gündeme gelen ve doğum yapmış bayanlarda uygulanabilen vajinal çıkarımlı donör nefrektomi bu usullerin en ehemmiyetlisi” ifadelerini kullandı.

Karın duvarında kesiğe gerek kalmıyor

“İzsiz cerrahi” olarak da adlandırılan usulün donör açısından oldukça avantajlı neticeleri bulunduğunu ifade eden Prof.Dr. Berber, “vajinal çıkarımlı donör nefrektomi” usulü ile alakalı şu bilgileri verdi:

“Geçmişte donör nefrektomi için sarih cerrahi yapılıp, bedende 20-25 cm uzunluğunda kesi yapılıyordu. Operasyon sonrası hastayı ayağa kaldırmanın güçlüğü bir yana, yara yerinde kanama, enfeksiyon ya da fıtık olabiliyordu. Ama günümüzde kapalı teknikle, büyük kesilere lüzum dinlemeden, yalnızca 5-6 cm’lik bir kesi yaparak böbrek karın dışına çıkarılabiliyor. Bu netin ebadı ise böbreğin büyüklüğüne göre değişiyor zira uzvu tam olarak ve hasar vermeden çıkartmak gerekiyor. Doğum yapmış bayanlarda, böbreği doğum yolundan çıkararak karındaki 5-6 cm’lik kesiye de lüzum kalmamaktadır. Vajinal çıkarımlı donör nefrektomide, böbrek laparoskopik olarak özgürleştirildikten sonra böbrek endobag ismi verilen torbaya yerleştirilip, damarlar ve üreter kesildikten sonra uzuv doğum yolundan dışarı çıkarılıyor. Bu ameliyatda uzvu çıkarırken karın duvarına kesi yapmak gerekmiyor. Karın bölgesine vajenden giriliyor ve böbrek çıkarılıyor.

Bu sayede vericinin karın duvarında böbreğin çıkarılması için kesi yapılmasına lüzum kalmamaktadır. Vajinal yoldan böbrek çıkarımlı donör nefrektomi operasyonu sayesinde vericiler operasyon sonrası daha az sızı sürüklemekte, sızı kesici gereksinimi daha az oluyor, daha seri ve rahat olarak ayağa kalkmakta, daha rahat hareket etmekte ve daha erken işlerine dönebilmektedirler. Karın duvarında yalnızca laparoskopik aletlerin gireceği kadar minik 1-2 cm kesilerin olması daha iyi kozmetik neticeler doğurmaktadır ve kesi yerinde fıtık, enfeksiyon gibi karmaşıklıklar daha az olmaktadır. Verici için doğum yolundan böbreğin çıkarılması standart laparoskopi ve sarih cerrahiye göre daha konforlu bir operasyondur”

Hamile kalmayı yasaklamıyor

Prof.Dr. Berber, usulün böbreğin işlevini negatif etkilemediğini vurgulayarak böbreğin vajinal yoldan çıkarılması operasyonunun cinsel yaşamı ya da kadının sonraki yarıyılda hamile kalmasını ve hamilelik sürecini etkilemediğini vurguladı. Prof.Dr. Berber, usulün takribî 100 hastada uygulandığını, akdikeni ve vericide vajinal çıkarıma bağlı bir kompilkasyon görülmediğini ifade etti.

Mükâfatlı usul

Acıbadem International Sağlık Kurumu Uzuv Nakli Merkezi’nin yaptığı uygulama, Mart 2014’te İstanbul Cerrahi Derneği tarafından tertip edilen “Cerrahide Yeni Ufuklar” kurultayında birinci oldu. Tek port donör nefrektomide böbreğin vajenden çıkarılmasına dair cerrahi sunum ile bu mükâfata layık görüldü. Uygulama aynı sene Türk Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği’nin tertip ettiği kurultayda bu defa standart laparoskopik vajinal çıkarımlı video sunumuyla ikincilik mükâfatı kazandı.

Regliniz kumpassızsa sizde polip olabilir

Regliniz kumpassızsa sizde polip olabilir

Her bayan genellikle adet tarihini takip eder ve kendisini buna göre hazırlamaya çalışır. Ancak bazı ilaçların kullanımı, mevsim farklılıkları ya da muhtelif hastalıklar adet kanamalarının kumpassızlaşmasına neden olabilir. Bayanlarda rahim içi çeperi ve rahim ağzında alana gelebilen polipler de adet döngüsünün bozulmasının ehemmiyetli sebeplerinden biridir. Memorial Ataşehir Sağlık Kurumu Bayan Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Zeki Salar, bayanlarda rahim içi polipleri ve rehabilitasyon usulleri hakkında bilgi verdi.

Her yaşta görülebilir

Polipler sıklıkla ”endometrium” ismi verilen rahim iç çeperinde bazen de rahim ağzında ortaya çıkan genellikle ufak, çoğu zaman iyi mizaçlı kitlelerdir. Rahmin iç katmanındaki kalınlaşmayla rahmin içinde oluşan et parçası olan polip, bayanlarda menopoz yarıyılı evvelinde görülebileceği gibi, bu süreçten sonra da tesirli olabilir. Büyüklükleri genellikle 1-2 cm kadar olmakla beraber, kimi zaman 10 cm büyüklüğe kadar ulaşabilirler. Poliplerin kanserleşme oranı oldukça azdır. Çoğu zaman ciddi sıhhat meselelerine neden olmazlar ancak özellikle adet döngüsünde bozulmaya neden olabilecekleri için umursanmalıdır. Bununla beraber meme kanseri rehabilitasyonu gören bayanlarda rahim içi polip yaradılışına sık tesadüfülmektedir. Bazı araştırmalar genetik geçişli olabileceğini bildirmektedir.

Kısırlığa neden olabiliyor

Rahim içi polipleri genel olarak suskunca ilerler ancak adet kumpassızlığı bulguların başında gelmektedir. Öteki şikayetler arasında uzun süren, yoğun bir biçimde olan adet kanamaları ve ara kanamalar bulunmaktadır.Ayrıca iki adet yarıyılı arasında kirletilmeler, uzun vajinal akıntılar ve kahverengi akıntılar görülebilir. Polipler cinsel ilişki sonrası kanamaya ve sızıya yol açabilir. Rahim içine yerleşen polipler hamile kalamama ve düşüklere de neden olabilmektedir.

Kumpaslı jinekolojik tetkiklerinizi aksatmayın

Kendisinde polip bulguları olduğunu fark eden bayanların zaman kaybeden hekime müracaat etmesi ehemmiyetlidir. Bunun yanında polipler bazı hastalarda hiçbir şiekayete neden olmayabilir. Bunun için kumpaslı jinekolojik tetkikler bayanlarda bu cins rahatsızlıkların tespit etilmesi açısından çok ehemmiyetlidir. Rahim ağzında mesken gösteren polipler tetkik esnasına tespit etilirken, rahim içindeki poliplerin teşhisi için adet yarıyılında ultrason yapılması yeterli olur. Kimi zaman teşhis 3 ebatlı ultrason, rahim filmi ya da rahim içerisine sterilize su verilerek netleştirilir.

Histeroskopi ile konforlu bir biçimde rehabilitasyon edilebiliyor

Rahim içi çeperi ve rahim ağzında alana gelebilen poliplerin rehabilitasyonu “Histeroskopi” ismi verilen usulle ile basitlikle yapılır. Bu harekât yerel ya da genel anestezi altında yapılır ve takribî 15-20 dakika sürer. Karın bölgesine kesi yapılmadan bir kamera ile girilir ve vajinal yolla rahme erişilerek polip kökü ile beraber çıkarılır. Bu sırada alınan parça tahlil emeliyle patolojik değerlendirmeye alınır. Yüksek bir oranda patoloji neticesine göre makûs mizaçlı bir rahatsızlık görülmez. Seyrek de olsa polipler tekerrür edebilir. Bu sebeple eş yakınmalar olursa bayan sıhhati mevzusunda bir uzmana tetkik olunmalıdır. Rastgele bir mesele olmasa da senelik jinekolojik hakimiyetlerin ehemmiyetli olduğu usta tutulmalıdır.Polip rehabilitasyonu, erken tanı ve doğru tasarılama sayesinde zaferle asıllaştırıldığında; adet kumpassızlığı, cinsel ilişki sonrası kanama ve sızı ile kısırlık gibi meseleler de ortadan kalkmaktadır.

Kalp hastalığı anne karnında teşhis edilebiliyor

Kalp hastalığı anne karnında teşhis edilebiliyor

İnsanlar doğar, yaşar, artar ve can verir. Bu müthiş denge içerisinde gebelik sürecinin henüz 19.’cu gününde büyümeye başlayan kalbin meseleler yaşaması milyonlarca ihtimal arasındadır ama günümüzde anne karnında bebeğin kalp sıhhati hakkında bilgi alabilmek ve mümkün meselelerin önüne geçebilmek olası.

Fetal Ekokardiyografi, anne karnındaki bebeğin kalbinin ultrason ile görüntülenmesidir. Ultrason teknolojisinin büyümesi ile beraber gebeliğin 12.’ci haftasından sonra kalbi nitelikli görüntülemek muhtemeldir. Ancak 16. ve 22. haftalar ideal görüntülenme zamanıdır. Emsey Hospital’dan Prof. Dr. Selami Süleymanoğlu annenin hangi şartlarda Fetal Ekokardiyografi yaptırması gerektiğine söyledi.

Fetal Ekokardiyografi

Fetal Ekokardiyografi şartları

– Anne ya da babada doğumsal kalp hastalığı olanlar,

– Kardeşinde doğumsal kalp hastalığı olanlar,

– Kadın doğum hekimlerinin kalpte problem olduğunu düşünmesi,

– Annenin gebelik esnasında kuşkulu ilaç veya toksik maddeye maruz kalması,

– Annenin gebelik esnasında enfeksiyon geçirmesi,

– Bazı sendromik hastalıklar ve böbrek, göz, beyin gibi öbür uzuv hastalıkları tespit etildiğinde Fetal Ekokardiyografi yapılması önerilmektedir.

Prof. Dr. Selami Süleymanoğlu, ülkemizde Fetal Ekokardiyografinin otuz seneden beri yapılmakta olduğunun altını çizdi.

bebek kalbi

Emeli

Fetal Ekokardiyografi’de birinci emel doğumdan sonra rehabilitasyonu güç ya da olası olmayan kalp hastalıklarını tespit etmektir. Minik kalp delikleri, kalp damarlarında ya da kapaklarında darlıklar ve beceriksizlikleri tespit etmek ise öncelikli değildir. Anne karnındaki dolaşım sistemi ile doğum sonrası dolaşım sistemi arasında bazı değişiklikler bulunmaktadır. Bu değişikliklerin reelleşmediği anne karnındaki bebekte bazı hastalıkların fark edilmemesi problem olarak kabul edilmemelidir. Aynı zamanda bebeğin kalp ritmi de çalışma esnasında değerlendirilmektedir. Kullanılan ultrason makinesinin niteliğine, kullanıcının deneyimine, bebeğin pozisyonuna ve hareketliliğine bağlı olarak yapılan tahlilin eminliği değişebilmektedir. Doğum sonrasında lüzumlu görülürse yine hakimiyet önerilmektedir.

Rahim ağzı kanserine karşı ‘Spiral’

Rahim ağzı kanserine karşı ‘Spiral’

Servikal rahim ağzı kanseri, bayanlarda en sık görülen üçüncü kanser cinsi. 2030 senesine kadar yılda 710 bin bayan serviks kanserine tutulacağı ve senede 383 bin bayan can vereceği söyleniyor. Kansere tutulma sıklığını eksiltmek için pek çok tarama programları geliştirilse de gitgide güçleşen yaşam şartları ve ülkeler arasındaki ekonomik uçurumların gitgide çoğalması ne yazık ki kanserin yayılımını önleyemiyor. Ancak coşturucu haber yeniden bilim dünyasından geldi. Dünyada en sık kullanılan geçici doğum hakimiyet usullerinden biri olan spiralin yalnızca istenmeyen hamilelikleri önlemekle kalmadığı, rahim ağzı kanserini de önlediği ortaya çıktı.

Yüzde 30 daha az tutuluyorlar

Bayan Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, bu ehemmiyetli bilimsel bulgu hakkında bilgiler verdi. “Spiral kullananlar, hiç kullanmayan bayanlara göre, yüzde 30 daha az rahim ağzı kanserini tutuluyor. Çok iyi öğreniyoruz ki, kanser evveli lezyonların kaynaklandığı bölge rahim ağzı kanalında yer alan “transformasyon” bölgesidir. HPV enfeksiyonlarının niyet seçtiği bu bölge aynı zamanda hücreler yoluyla oluşan bağışıklık cevabı için de ehemmiyet taşımaktadır. Spiralin yerleştirilmesi esnasında bu bölgeye yapılan teşebbüs, buradaki hücreleri uyarmakta ve onların tepki vermesini sağlamaktadır. Başka Bir Deyişle operasyon esnasında oluşan doku travması, buradaki bağışıklık sistemini uyararak, saldırıya kaldırmaktadır. Oluşan bu immun cevap da HPV enfeksiyonunu ve kanser evveli lezyonları arınmaktadır. Spiralin aralıksızında oluşan lıkal mukozal enfeksiyon ve burda büyüyen ufak iltihabi adacıklar sayesinde de bu gözetici tesir devam etmektedir.

Spiralin önleyici tesiri

İnvaziv saldırgan rahim ağzı kanseri, rahim içi taşıt spiral kullananlarda 1/3 oranında daha az görülüyor. Bu gidişat, özellikle kumpaslı kanser taraması yaptıramayan, az gelişmiş ve uzman hekime erişme ihtimalinin hudutlu olduğu insanların yaşadığı bölgeler ve ülkeler için çok ama çok bereketli bir tesir.”

Seks yaşamını canlandıran gıdalar nelerdir? Hangi yiyecekleri nasıl harcamalıyız?

Seks yaşamını canlandıran gıdalar nelerdir? Hangi yiyecekleri nasıl harcamalıyız?

Bu gıdalar cinsel gönülsüzlüğü eksiltiyor ve adım adım cinsel yaşamı canlandırıyor! Kesinlikle göz atmalısınız…

Ashwagandha

Orijini Hindistan olan bu nebatın gençleştirdiği söyleniyor. Ülkemizde yetişmeyen ashwagandha Hindistan’ın ginsengi oalrak öğreniliyor. Cinsel hastalıkları iyileştiren ve gönülsüzlüğü gideren bu nebatı bulmak için sanırım Hindistan’a gitmek koşul! Ashwagandha, toz ya da tentür halinde kullanılabiliyor.

Safran

Aktarlarda basitçe bulunan safran hem yemeklerde hem de salatalarda kullanılıyor. Cinsel isteği artıran safran çok eforlu afrodizyaklar arasında yer alıyor.

Muskat

Yeniden aktarlarda basitlikle bulunan muskat da cinsel eforu artırmak için tüketielcek yiyeceklerden biri. Bebek cevizi olarak da öğrenilen muskat yemeklerde ve tatlılarda kullanılıyor. BMC Complemenetary & Alternative Medicine’de yayınlanan bir araştırma, muskat harcamanın libidoyu artırıcı bir tesiri olacağını ıspatlıyor.

Ginseng

Ülkemizde yavaş yavaş popülerleşmeye başlayan gingsen cinsel gönülsüzlüğün rehabilitasyonunda kullanılan bir nebat.

Yasemin

Muhteşem kokusuyla insanı baştan çıkartan yasemin nebatı en çok afrodizyak tesiri olan nebatlar arasında yer alıyor. Çay olarak harcanması makbul olan yasemin birkisinin ayrıca yağı da masaj yaparken kullanıldığında cinsel isteği artırıcı özelliğe sahip.

Yaşlılıkta cinsel yaşam nasıl olur 78 yaşındaki bayandan hekime mastürbasyon suali

Yaşlılıkta cinsel yaşam nasıl olur 78 yaşındaki bayandan hekime mastürbasyon suali

İngiltere’de yaşayan 78 yaşındaki bir bayan cinsel yaşamıyla alakalı çok dikkat çekici bir suali Guardian gazetesi yazarına sordu. İşte yanıtı…

Size iyi gelen cinsel ilişki cinsinden zevk almak hakkınızdır. Şayet partnerinizle beraber cinsel tatminse seçiminiz bunda da bir mesele yok. “

Genellikl yaşlıların faal bir cinsel yaşamı olmadığını düşünürüz ancak öyle değil. İngiliz Guardian gazetesi yazarlarından muayenehane psikolog Pamela Stephenson Connolly’un köşesine bir mektup yazan 78 yaşındaki bayan bunun bir göstergesi. 

78 yaşındaki bayan Guardian yazarı Connolly’ye yazdığı mektupta bir ilişkisi olduğunu, cinsel yaşamından sevinç aldığını ancak artık mastürbasyon yapamadığını yazdı. İşte kadının mektubunda yazdıkları…

“Kocam beş sene evvel can verdi. 78 yaşındayım ve o yarıyılda mastürbasyon yaparak cinsel yaşamımı ayakta yakaladım.  Çok sevinç aldım, ama şimdi mastürbasyon yapamıyorum. Son zamanlarda sevinç aldığım bir ilişkim var.  Ancak artık mastürbasyon yapamıyorum. İlişkim bana uygun. Mutluyum. Tek başıma seks yapmayı nasıl geri alabilirim? Bana ne önerebilirsiniz zira özlüyorum.”

Peki muayenehane psikolog Connoly bayana cevap olarak köşesinden ne yazdı? İşte 78 yaşındaki bayana psikologun önerisi…

Hem bir partnerle hem de yalnız seksten zevk almak istemenizle alakalı hiçbir mesele yok. Mastürbasyonla alakalı tek mani mahremiyet beceriksizliği olabilir. Ancak mevcut sevgiliniz bu gidişatı onaylamıyorsa bu da sizi sınırlıyor olabilir. Bundan kaçmayın! Mastürbasyonun bireyin partneriyle ilişkisini bozduğu istikametindeki iddialar mitten ibarettir. 

Daha sıhhatli cinsel yaşam için kesinlikle konuşulması gereken 7 şey

Daha sıhhatli cinsel yaşam için kesinlikle konuşulması gereken 7 şey

Uzmanlar çiftlerin sıhhatli bir seks yaşamı sürdürmeleri için kesinlikle konuşması gerektiğini düşündükleri 7 teklifte bulundular. İşte detaylar…

SEKS DE DEĞİŞİR

İlişkilerde özellikle de uzun süren ilişkilerde en büyük tehlike rutine saplanmaktır. İlişkinizin başında yatakta çok güzelinize giden şeyler bir kaç sene sonra sıkıcı gelmeye başlayabilir. O zaman bu gidişatı partnerinize kesinlikle söyleyin. Aynı biçimde onun da fikrini söylemesini sağlayın. Unutmayın seks de değişir. Yenilikler ilişkileri ayakta meblağ. 

Seks hakkında konuşmak ilk bakışta güç görünebilir. Ancak kesintisiz paspas altına itilen, yok sayılan mevzuları konuşmamak yatak odasında işleri daha da güçe sokabilir. Konuşmak sıhhatli ve tatmin edici bir ilişkiyi sürdürmek için ehemmiyetlidir. İşte daha sıhhatli seks yaşamı için uzman onaylı bir 7 öneri…

İLİŞKİ GEÇMİŞİNİ AÇIKLA

New York Times’ın kitaplarını en çok satanlar arasına aldığı Seks ve İlişki Uzmanı Laura Berman, “Benim başlıca kaidem, karşılıklı cazibe olduğu sürece sohbete yatak odasında yer açmaktır” diyor. Berman’a göre tartışılacak mevzuların başında da yeni bir ilişkide en son sıhhat testi neticeleri gelmeli. Kolayca, daha önceki ilişkiler hakkında konuşmak hafiflik ve kıskançlık gibi görünsede her şahıs partnerinin geçmişini öğrenme hakkına sahiptir. Berman, “Konuşmazsanız güvensizlikten başka bir şey yaratmazsınız” diyor ve ilave ediyor: Pak bir sıhhat faturası ve bedeniniz hakkında tehlikesiz kararlar verme geçmişi ehemmiyetlidir.

YATAK ODASI DIŞINDAKİ MESELELERE ÇÖZÜM BULUN

Berman, yatak odasının dışında memnunsuzlukların ortaya çıkması cinsel yaşamı makûs tesirler diyor. Çok rakamda çiftin şu anda sahip olmadıklarını düşünmesi de ilişkiye karşı korunmasız bir etraf yaratıyor. İstenmeyen tutumu sarihçe ortaya koymak gizlemekten daha verimli. Kocanızla Şike kitabının yazarı Andrea Syrtash’a göre işe verim bir çözüm üretin ve gizlemek yerine konuşun.

HAFTADA İKİ GÜN SEKSTE ANLAŞIN

Seks rakamında uzlaşmaya varın. Bunun anlamı şu: Çiftlerden biri her gün değişiği ise ayda bir istiyorsa bu kesin mesele yaratacaktır. Her şeyde olduğu gibi bu mevzuda da uzlaşma koşul. Kulağa güzel gelmese de seks giderekmesini kurmaya çalışın. Berman, haftada en az iki kere içten bir cinsel tecrübe paylaşımı öneriyor ancak ilişki mutluluğunu garanti eden hiçbir “büyülü sayı” olmadığını belirtiyor. Ortaklar, kendilerini en iyi sezdiren sıklığı bulmak için beraber çalışmak zorundalar.

FANTAZİ HARİTASI ÇIKARIN

Utanıp çekinmeyin herkesin seksi tutkuları vardır. Bunu konuşmak ilk bakışta güç gelse de neticelerini gördükçe daha yakın bir ilişki kuracağınıza emin olabilirsiniz.  Şayet partnerinizin fikrinden rahatsızsanız, kararın geçilmeyeceği mevzusunda uyuşmaya varın, diyor Berman. Neticede, gemide sıçramak zorunda kalmadan dinleyebilirsiniz. Berman, bir “fantezi haritası” hazırlamanızı öneriyor.  Hem sizin hem de eşinizin, heveslerinizi yazacak ve bir ana liste oluşturmak için anekdotlar alın. Berman, hevesin nereden geldiğini tanımlayın ve yaratıcı bir uzlaşmaya beyin kasırgasına başlayın. 

İŞLER TERS GİTMEDEN…

Kandırılma tehlikeyi oluşmadan konuşmayı ilke haline getirin. Partnerinizin sizde kandırılma tehlikeyi yaratan tutumlarını ona söyleyin. Karşılıklı eş hisler yaratan tutumların listesini çıkarın. 

HER İNSAN METHEDİLMEKTEN HOŞLANIR

Partnerinizi methetmekten korkmayın. Gerek yatak odasında gerekse günlük yaşamınızda partnerinizde sizi mutlu sezdiren şeyleri ona anlatın. İnsanların  armağanlar, nitelikli zaman, onaylama, methiye ve fiziksel değişten sevdikleri ispatlanmış bir hakikattir. Her zaman beğenilmeyi beklemeyin öncelikle siz hoşlanmayı bilin. 

Sıhhatlı bir menopoz yarıyılı için 5 teklif

Sıhhatlı bir menopoz yarıyılı için 5 teklif

Adet kumpassızlığı, ateş basması, fazla terleme ve istemsiz kilo alımı… Menopoz süreci evvelinde bayanların yaşadığı şikayetler genellikle eşlik gösteriyor. Ancak bu yarıyılda bireye özel rehabilitasyonlarla menopoz sıhhatli bir biçimde geçirilebiliyor. “Menopoz bayanlar için yaşamın sonu değil, aksine yeni bir başlangıç olarak değerlendirilmelidir” diyen Memorial Ankara Sağlık Kurumu Bayan Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Başak Ovayurt Öndeş, menopozu sıhhatle geçirmenin yolları hakkında bilgi verdi.

perimenopoz

İlk safha perimenopoz yarıyılı

Menopoz, kadının yumurtlama işlevinin kalıcı kaybıyla ortaya çıkan, adet kanamalarının tamamen sona ermesi halidir. Başka bir neden olmaksızın bir sene müddetince adet görmeyen kadının menopoza girdiği söylenebilir. Bayanın hormonal, biyolojik bir ekip farklılıklar yaşadığı, bunların sonucunda da menopoz bulgularının kollandığı yarıyıl ise perimenopoz olarak adlandırılır. Perimenopoz, 6 ay da sürebilir, 5-6 seneye kadar da uzayabilir. Bulguların başlamasından bütün menopoza kadar geçecek müddeti söyleyebilmek muhtemel değildir.

menopoz

Bulguları tanıyın

Perimenopoz yarıyılı kadının yumurtalıklarının iki esas bayanlık hormonu olan östrojen ve progesteron yapımının yavaş yavaş eksilmeye başladığı yarıyıldır. Bazı bayanlar rastgele bir bulgu yaşamazken, her dört bayandan üçü bazı bulgular yaşar. En sık görülenler arasında kumpassız adet kanamaları, ateş basmaları, gece terlemeleri, uyku bozuklukları, ani duygu gidişat farklılıkları, libidoda eksilme, kilo almaya yatkınlık, konsantrasyon eforluğu, vajinal kuruluk hissi sayılabilir.

menopoz

5 teklif

1 – Bu yarıyılda kapsamlı bir tıbbi değerlendirme yapılmalıdır. Öncelikle kadının tıbbi özgeçmişi, adet kumpası, yakınmaları değerlendirilmelidir. Menopozdaki bayan için sıhhat açısından en esas iki mesele osteoporoz ve kalp damar hastalıklarıdır. Bunların yanı gizeme bunalım açısından diyabet, hipertansiyon, obezite, varis, damar tıkanıklığı gibi hastalıklarda gözden geçirilmelidir. Her bayan kendisine özel sıhhat tehlikeleri taşıdığı için hayat stili farklılıkları tasarlanmalı ve ihtiyatlar alınmalıdır.

2 – Menopozu tetikleyen en büyük etmen ise sigara kullanımıdır. Sigara içen bayanlar yumurtalarını erken kaybederek menopoza 2 sene evvel girme tehdidiyle karşı karşıya kalırlar. Menopozu ötelemek için yapılabilecek en tesirli hareket sigara içmemek veya içiliyorsa vazgeçmek olacaktır.

3 – Menopoz, kadının faize çağının sonudur ancak bayanlığı üremek ile eşdeğer yakalamamak gerekir. Bayanlar bu yarıyılı yeni bir yaşamın başlangıcı olarak görmeli ve menopozun yaşamın natürel akışındaki yeri kabul edilmelidir.

4 – Sıhhatlı, itinalı bir beslenmenin yanı gizeme egzersiz rutin hale getirilmelidir. Hekim tarafından önerilecek yarıyılsal yardımlarla beden ve ruh sıhhatini önceleyerek cümbüşlü, daha sevinçli hayat yarıyılı olarak idrak edilmelidir.

5 – Menopoz sonrası cinsel hayat devam eder. İstenmeyen hamilelik evhamı ortadan kalktığı için daha hür bir cinsel hayat sağlanır. Libido eksilebilir ancak bayanlar bunu idareyebilecek, besleyebilecek olgunluğa sahip olduğundan cinsel yaşamı hayatın bu yarıyılına göre rahatlıkla tertip edebilir.